Privacy reglement


PRIVACY
1
ALGEMEEN
Cespo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
U bezoekt onze website zonder ons te vermelden wie u bent of enige informatie over uzelf
te vermelden. Cespo geeft geen inzage over bezoekers van haar website aan derden, tenzij
wij daar wettelijk toe worden verplicht. In enkele gevallen is het echter nodig
gegevens van u te ontvangen, denk daarbij aan email contact etc. Cespo zal deze
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het behandelen van uw aanvraag. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vert
rouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

STATISTIEKEN
Ten behoeve van het beheer van Cespo en haar website verwerkt Cespo informatie over
de website-bezoeken. Bezoekersaantallen, bezoekersgedrag etc. worden vastgelegd.
Deze informatie is anoniem en wordt door Cespo gebruikt om de website te verbeteren
en het merk Cespo verder te ontwikkelen.


E-MAIL
Wanneer er e-mail contact is geweest tussen u en Cespo worden de gegevens die u ons
toestuurt door ons bewaard voor een periode als naar de aard van uw
bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht.